Rijbewijskeuring medisch

Rijbewijskeuring medisch (ongeacht de leeftijd) € 45,00 - € 55,00 (inclusief BTW):
Bij Goedkope Keuringen kunt u ook terecht voor uw rijbewijskeuring medisch. Iedereen die een vraag op de Gezondheidsverklaring met  'ja'  heeft ingevuld en iedereen met een geldig rijbewijs, waarvan de gezondheidstoestand gewijzigd is.  LET OP DIT IS GEEN PSYCHIATRISCHE KEURING !!

Nadere Informatie over rijbewijskeuring bij een psychiater voor AD(H)D, ASS, PDD-NOS, alcohol en drugs kunnen uitsluitend gemaakt worden via het afsprakenbureau van de psychiaters: zie: psychiatrische keuringsafspraak maken.

De keuringen worden verricht door BIG geregistreerde keuringsartsen conform de Regeling eisen geschiktheid versie 2000 van het CBR en de wijzigingen hierop.

Tevens zijn alle rijbewijskeuringsartsen aangesloten bij het ZorgDomein en kunnen uw gegevens digitaal aanleveren bij het CBR.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de Gezondheidsverklaring? De toelichting staat vermeld op de site van het CBR:
  Gezondheidsverklaring.

Overige informatie m.b.t. medicijngebruik in het verkeer treft u aan op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: Rij veilig met medicijngebruik.

Bij complexe problematiek (psychiatrisch, neurologisch, verslaving, hart, nier en long problematiek) is het raadzaam dit van te voren aan te geven.
Er wordt dan contact met u opgenomen, daar er bij deze keuring meer informatie nodig is dan in de instructies vermeld staat. Ook bij twijfel kunt u contact opnemen met het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen: 085 - 48 83 616.


De keuring:
De keuringsarts neemt het vragenformulier met u door en onderzoekt uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
De resultaten hiervan worden door de arts op het Keuringsverslag ingevuld.
De Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven door de medisch adviseur van het CBR
(deze blijft 1 jaar geldig), waarmee u bij de gemeente uw nieuwe rijbewijs aanvraagt.

Benodigdheden bij de keuring:
- Keuringsverslag (incl. ZD code/nummer indien aanwezig). Zonder dit Keuringsverslag kan de arts u niet keuren.

Als u dit Keuringsverslag nog niet heeft dan dient u eerst een Gezondheidsverklaring te kopen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en/of te downloaden via de website van het CBR: cbr.nl

Deze Gezondheidsverklaring vult u in en stuurt u op naar het CBR. Het kan een aantal weken duren alvorens u een blanco Keuringsverslag teruggestuurd krijgt van het CBR.

Heeft u naast het Keuringsverslag ook hulpformulieren ontvangen waarop vermeld staat: In te vullen door (huis) arts of keuringsarts, dan neemt u die mee naar de keuringsarts. Formulieren waarop vermeld staat: In te vullen door bijv. cardioloog, internist of oogarts, kunnen NIET ingevuld worden door de keuringsarts. Hiervoor dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist.


- Eventuele medicatie: lijst met medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
- Huidige rijbewijs (indien niet in bezit dan paspoort of ID-bewijs).

- Urine (hoeft niet nuchter, bij voorkeur in een urinecontainertje; verkrijgbaar bij apotheek, drogist of huisarts).
- Indien van toepassing: bril/contactlenzen.


Waarop te letten: Draagt u contactlenzen, dan dient u de sterkte van de lenzen aan de arts mee te delen. Tijdens het oogonderzoek kunt u uw lenzen inhouden.
 
TIP: Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd.
       Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.


Online een afspraak maken voor een keuring

Op de website kunt u direct online een afspraak maken. Hier ziet u welke keuringslocaties beschikbaar zijn en wanneer de eerstvolgende keuringsdatum is. U kunt zelf de locatie bepalen waar u gekeurd wilt worden (dit is niet woonplaats afhankelijk!). Komt het getoonde tijdstip u niet gelegen, neemt u dan contact op met het afsprakenbureau. 
      
                                                          
Telefonische afspraak:
Wilt u liever persoonlijk contact? Voor afspraken, vragen en informatie zijn wij te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur via het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen: 085 - 48 83 616.

Weekend keuringen:
's-Gravenzande, Alkmaar, Culemborg, De Bilt, Heemskerk, Heerhugowaard, Oud-Beijerland, Pijnacker, Valkenswaard, Vlaardingen, Volendam, Wervershoof, Zaandam.

Heeft u opmerkingen of wilt u meer weten over onze dienstverlening, vul dan het contactformulier in.


Rijbewijskeuring psychiater AD(H)D, ASS, PDD-NOS

Rijbewijskeuring psychiater AD(H)D, ASS, PDD-NOS
Mensen die gaan afrijden voor het rijbewijs, moeten een 'Gezondheidsverklaring' met medische vragen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het stadskantoor en via de website mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). Heeft iemand AD(H)D, dan moet hij/zij dat aangeven op het formulier. Dat geldt ook als er medicatie wordt gebruikt voor AD(H)D.

Als een of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met 'ja' zijn beantwoord, dan is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Gezondheidsverklaring zetten, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. Bij bepaalde medische aandoeningen of medicatie, kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van psychostimulantia, zoals Ritalin en Concerta.

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met AD(H)D, ADD of autismespectrumstoornis en heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u - alléén bij praktijkexamen auto of motor - direct een afspraak voor een rijbewijskeuring maken met een van de onafhankelijke specialisten op de kaart van het CBR: vind een specialist bij u in de buurt.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de Gezondheidsverklaring? De toelichting staat vermeld op de site van het CBR: Gezondheidsverklaring autorijbewijs.

Overige informatie m.b.t. medicijngebruik in het verkeer treft u aan op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: rij veilig met medicijngebruik.

De keuring
De keuring wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde psychiater (erkend door het CBR), conform de Regeling eisen geschiktheid versie 2000 van het CBR en de wijzigingen hierop die bekijkt of de medicatie van invloed is op de rijvaardigheid.

Bent u in het verleden ontevreden geweest over de psychiater die het CBR u destijds aangewezen heeft en wordt u wederom naar deze psyschiater verwezen, dan vraagt u het CBR een afspraak te mogen maken bij een andere psychiater.
De kosten van de psychiater moeten door uzelf betaald worden.


Psychiatrische rijbewijskeuring alcohol en drugs:

Er bestaan twee soorten psychiatrische rijbewijskeuringen: een verplichte keuring wegens aanhouding op verdenking van alcohol- of drugsgebruik in het verkeer (‘het vorderingsonderzoek’) en een vrijwillige keuring om bijvoorbeeld het rijbewijs na een rijverbod weer terug te krijgen (‘de eigen verklaring’).

Als u bent aangehouden vanwege het rijden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs, ontstaat er het vermoeden dat er bij u sprake kan zijn van een verslaving of probleemgebruik.

De keuring
Het onderzoek alcohol / drugs is nodig om dat vermoeden te bevestigen of te ontkrachten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde psychiater (erkend door het CBR) en is niet bedoeld als behandeling, maar als een taxatie van de medische of psychische situatie.

Bent u in het verleden ontevreden geweest over de psychiater die het CBR u destijds aangewezen heeft en wordt u wederom naar deze psyschiater verwezen, dan vraagt u het CBR een afspraak te mogen maken bij een andere psychiater.
Let wel: dit is niet mogelijk bij de 1e keuring na een vorderingsprocedure.


De kosten van de psychiater en labtesten moeten door uzelf betaald worden.


Psychiatrische (spoed)keuring afspraak maken

Afpraak maken voor een PSYCHIATRISCHE SPOEDKEURING in Amsterdam, Breda, Rotterdam en Zwijndrecht kan uitsluitend telefonisch via Disimo Advies & Planning (afsprakenbureau van de psychiaters): 085 - 48 90 586.