Privacy beleid

Privacy beleid

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij Goedkope Keuringen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van een afspraak, het beantwoorden van uw vraag of verzoek. De gegevensverwerking bij Goedkope Keuringen is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Inleiding
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van de persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze website www.goedkopekeuringen.nl maken.
 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van GOEDKOPE KEURINGEN. U dient zich ervan bewust te zijn dat Goedkope Keuringen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies (zoals onderstaand omschreven) en accepteert u het privacy beleid.
 
Integriteit en vertrouwelijkheid
Goedkope Keuringen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en alleen verwerkt wordt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, gebruikt Goedkope Keuringen alleen voor het maken van een afspraak, of om een afspraak te wijzigen of te raadplegen.
 
Aan wie worden uw gegevens verstrekt
Goedkope Keuringen maakt in verband met het functioneren van haar website gebruik van de diensten van derden. De hostingprovider die verantwoordelijk is voor de functies op de website waarvan u desgewenst gebruik kunt maken. Deze dienstverlener ontvangt alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. De hostingprovider mag uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.
 
Server en digitale data opslag
De database draait volledig op de eigen server van Goedkope Keuringen. Dit is geen shared omgeving.
De server wordt beheerd door externe systeembeheerders die voor opdrachtnemer 24 uur per dag bereikbaar zijn en wordt actief gemonitord. Bij onregelmatigheden vindt direct overleg plaats. De hardware staat fysiek in een beveiligd datacentrum in Nederland.
 
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Goedkope Keuringen voorzien van het TLS-servercertificaat.
 
Hoe TLS uw gegevens beschermt
Met TLS wordt de verbinding tussen uw computer en Goedkope Keuringen versleuteld. Hiermee wordt voorkomen dat externe partijen uw zoekresultaten en gegevens kunnen zien. U herkent een veilige TLS-verbinding aan het 'slotje' in de onderste statusbalk van uw browser.
 
Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van deze persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren en/of door wettelijk verplichte bewaartermijn.
 
Wie beheert de gegevens die wij verzamelen
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Goedkope Keuringen, Tuinfluiter 9, 1965 EL Heemskerk, KvK 56340699.
 
Rechten van de betrokkene
Iedere betrokkene heeft het recht Goedkope Keuringen te verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken kunnen worden ingediend via: info@goedkopekeuringen.nl, telefonisch: 085-4890586 of via bovenstaand postadres.
 
Cookies
Goedkope Keuringen maakt op www.goedkopekeuringen.nl alleen gebruik van functionele cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten functioneren en worden dan ook standaard geplaatst. Deze website gebruikt cookies voor de opslag van sessie-informatie en verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Deze website functioneert niet zonder deze functionele cookies. Bij wet is toegestaan deze cookies te plaatsen.
 
Verwerkingen
Goedkope Keuringen kent de volgende verwerkingen:
Wij verzamelen de gegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u een afspraak maakt. Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: geslacht, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, afspraaksoort, e-mailadres, telefoonnummer 1, telefoonnummer 2, adres, postcode, woonplaats, * BSN nummer (* niet verplicht).
 
Verzameldoel primair
Afspraak maken
 
Verzameldoelen secundair
1. managementdoeleinden
2. uitvoeren van controles
3. andere activiteiten van intern financieel beheer (debiteuren)
 
Ontvangers
1. personen in dienst van Goedkope Keuringen belast met het maken van afspraken
2. de opdrachtgevers van Goedkope Keuringen
 
Wijzigingen
Goedkope Keuringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Check daarom regelmatig het privacy beleid op www.goedkopekeuringen.nl voor eventuele updates.
 
Versie 1.1 van 18 mei 2018