KNAF keuring

KNAF keuring € 35,00 (inclusief BTW):
Bij Goedkope Keuringen kunt u ook terecht voor uw KNAF keuring. Voor houders van een nationale en/of internationale racelicentie is een periodieke medische keuring verplicht.
Voor de keuring wordt het speciale formulier van de KNAF gebruikt, dat u via de website van de KNAF kunt downloaden. 

Tijdens deze medische keuring wordt onderzocht of u veilig het circuit op kunt. De keuringsarts voert een lichamelijk onderzoek uit, waarin o.a. uw bloeddruk, urine en uw ogen worden gecontroleerd. Ook is bij houders van een internationale licentie tot 45 jaar het maken van een rust-ECG en vanaf 45 jaar een inspannings-ECG verplicht.
Na de keuring krijgt u een verklaring over uw gezondheid mee. De Medische Commissie van de KNAF bepaalt op basis hiervan uiteindelijk of u medisch geschikt bent om uw KNAF racelicentie te verkrijgen of te behouden.


Medisch keuringsformulier:
- Vul deel A volledig in.
- Deel B dient u te laten invullen door een onafhankelijk arts (niet zijnde uw eigen huisarts).
- Onderteken het medisch keuringsformulier op de 2 daarvoor bestemde plaatsen.


Wat mee te nemen naar de keuring:
- Identiteitsbewijs.
- Het door u ingevulde formulier.
- Urine (hoeft niet nuchter, bij voorkeur in een urinecontainertje; verkrijgbaar bij apotheek, drogist of huisarts).
- Eventuele medicatie: lijst met medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
- Indien van toepassing: bril/contactlenzen (inclusief lenzenvloeistof).


TIP: Maak een kopie voor uw eigen administratie voordat u het licentie aanvraagformulier en het medische keuringsformulier opstuurt naar:
       KNAF, Postbus 274, 2300 AG Leiden.


Online een afspraak maken voor een keuring

Op de website kunt u direct online een afspraak maken. Hier ziet u welke keuringslocaties, data en tijden beschikbaar zijn.
U kunt zelf de locatie bepalen waar u gekeurd wilt worden (dit is niet woonpaats afhankelijk!). Komt het getoonde tijdstip u niet gelegen, neemt u dan contact op met het afsprakenbureau.
                                                             

Telefonische Afspraak:
Wilt u liever persoonlijk contact? Voor afspraken, vragen en informatie zijn wij te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur via het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen: 085 - 48 83 616.

OOK VOOR SPOEDKEURINGEN KUNT U BIJ GOEDKOPE KEURINGEN TERECHT. DAGELIJKS 's avonds in Nieuwegein (selecteer postcode 3431RG).

Avond en weekend keuringen:
Avond:
Amersfoort, Amsterdam, Haren, Nieuwegein en Vlaardingen.
Weekend: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Buitenpost, Diemen, Gouda, Haarlem, Haren, Hengelo, Hilversum, Leeuwarden, Lisse, Maarssen, Nieuwegein, Oegstgeest, Rijswijk, Sneek, Soest, Steenwijk, Tilburg, Uithoorn, Vinkeveen, Voorburg, Voorschoten, Zaandam, Zoetermeer.


Heeft u opmerkingen of wilt u meer weten over onze dienstverlening, vul dan het contactformulier in.